Hello! Promujemy marki. 

Com&Media Sp. z o.o.
ul. Bagatela 11 lok. 18
Warszawa

search
Com&Media

Strategia komunikacji marki w branży beauty. Jak zrobić to dobrze?

Strategia jest bazą, słownikiem i nieocenioną pomocą w sytuacjach kryzysowych. Dowiedz się, dlaczego nie stać cię na to, by nie mieć strategii komunikacji.

Strategia komunikacji marki jako baza

Profesjonalnie przygotowana strategia marki jest dokumentem zawierającym cechy charakterystyczne brandu, jego wyróżniki i najważniejsze wartości. Pozwala zdefiniować istotę marki, zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym. Na podstawie strategii marki, budowana jest strategia komunikacji i tzw. plan akcji. Wszystkie te dokumenty pozwalają skondensować wiedzę na temat danej marki, przekazywać ją osobom pracującym przy jej rozwoju i sprawdzać, czy nowo podejmowane działania są spójne z obranymi pierwotnie kierunkami.

Strategia wyznacza język

Strategia tworzy unikalny dla danej marki alfabet pojęć, wartości, słów, z którymi chce się ona kojarzyć i z którymi się identyfikuje. Tak spójnie opisany system komunikacji ułatwia tworzenie treści reklamowych, zarówno tych wizualnych jak i tekstowych. Dobrze przygotowana strategia komunikacji potrafi przełożyć pojęcia tożsame z marką na komunikaty wykorzystywane w poszczególnych rodzajach mediów. Zawiera także rekomendacje działań w różnorodnych punktach styku, które będą odpowiednie dla danej marki.

Kompas i mapa w jednym

Strategia komunikacji jasno wyznacza cel i drogi do jego dotarcia. Prowadząc codzienne działania marketingowe, łatwo się pogubić, szczególnie, jeśli prowadzone są one przez kilka osób. Uwspólnienie tych działań jest możliwe tylko przy stosowaniu się do tych samych wyznaczników.

Tym samym strategia komunikacji pomaga pozostać na odpowiednim szlaku, a dodatkowo przynosi odpowiedzi w sytuacjach kryzysowych. Odpowiada na pytania: do kogo mówimy, jak mówimy, co chcemy przekazać, z czym chcemy się kojarzyć, a z czym absolutnie nie chcemy wywoływać skojarzeń. Oszczędza to czas, pozwala uniknąć frustracji i błędów komunikacyjnych. Przynosi za to mnóstwo satysfakcji i ułatwia weryfikację założeń.

Jak stworzyć przemyślaną strategię komunikacji?

Profesjonalna strategia komunikacji wymaga zdiagnozowania aktualnej sytuacji marki i jej aspiracji. Do jej przygotowania potrzebna jest dokładna analiza grupy docelowej, otoczenia rynkowego i trendów w danej branży, nierzadko potrzebne jest także stworzenie tzw. person. Do tego celu koniecznie powinni być zaangażowani twórcy marki i jej pracownicy, najlepiej w ramach warsztatów strategicznych.

Efektem pracy nad strategią komunikacji jest skondensowany dokument, na bazie którego wdrażane i koordynowane są działania komunikacyjne w ustalonych w ramach strategii mediach.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w tworzeniu twojej strategii komunikacyjnej, chętnie wesprzemy cię naszym doświadczeniem.