Hello! Promujemy marki. 

Com&Media Sp. z o.o.
ul. Bagatela 11 lok. 18
Warszawa

search
Polityka Prywatności COM&MEDIA sp. z o.o.

Korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje dane. Polityka Prywatności COM&MEDIA sp. z o.o. wyjaśnia zasady dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych.

 1. Administrator Danych

Administratorami Twoich danych jest COM&MEDIA Sp. z o.o. ul. Bagatela 11 lok. 18, Warszawa 00-585, KRS: 0000411944; REGON: 146017480; NIP: 5252530846. Możesz kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem: 696 180 590 lub też mailowo poprzez adres: biuro@com-and-media.com

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu zawarcia umowy oraz wykonania umowy, której przedmiotem są nasze usługi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług naszych Klientów – wówczas podstawą prawną jest Twoja zgoda lub prawnie usprawiedliwiony interes administratora (marketing bezpośredni);
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza i ich wysłanie do nas;
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz w przypadku, gdy takie zapytanie dotyczy zawartej umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • dane zgromadzone na naszych profilach prowadzonych w mediach społecznościowych – w celu informowania użytkowników tych profili o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych – prawnie usprawiedliwiony interes administratora (polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką);
 • w celu wypełnienia obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych, administracyjnych) wynikających z przepisów prawa – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na nas obowiązek prawny;
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora (możliwość obrony swoich praw);
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko – wówczas podstawą prawną jest Twoja zgoda wyrażona przy aplikowaniu na dane stanowisko;
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszych serwisów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług).
 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi podwykonawcze, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, zapewniających przechowywanie danych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowi czy konsultingowe.

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu przetwarzania danych oraz rodzaju i zakresu świadczonych usług. Określony okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – np. w celu dochodzenia roszczeń – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (np. w celach marketingowych), dane przetwarzane są do jej wycofania.

W przypadku gdy podstawę przetwarzania Twoich danych stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej naszych usług Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, chyba, że przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, albo będą wymagać tego przepisy prawa.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. prawo uzyskania kopii danych;
 3. prawo do sprostowania danych np. w przypadku ich niezgodności;
 4. prawo do usunięcia danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi świadczenie tych usług czy też uniemożliwi przekazywanie treści marketingowych lub udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone np. przez formularz kontaktowy na naszej stronie.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Informacje o plikach cookies.

Informacje o tzw. plikach cookies możesz otrzymać klikając na ten link – Polityka Plików Cookies.